Referencie

Spoločnosť Doropharm k.s. má v západnej Európe kľúčové postavenie, nakoľko je veľkodistribútorom liekov a medicínskych produktov pre mnoho regiónov a ich lekárne.

V posledných rokoch je cieľom spoločnosti presadiť sa aj na ostatných trhoch európskej únie.

Mature businessman shaking hands to seal a deal with his partner and colleagues in a modern office