O Nás

Doropharm k.s. je obchodná spoločnosť registrovaná na Slovensku, ktorá vznikla v roku 2007 zo sesterskej spoločnosti Splipharm, ktorá patrí medzi jedného z rakúskych veľkodistribútorov. Veľkodistribučná spoločnosť obchodným menom Doropharm k.s. so sídlom v Bratislave, výrazne ovplyvňuje uspokojovanie potrieb svojich zákazníkov doma i v zahraničí. Hlavnou výhodou spoločnosti je veľmi široký sortiment produktov dostupný pre našich zákazníkov.

V roku 2014 sa firma presťahovala do nových priestorov na Teslovej ulici a zahájila svoju činnosť novým moderným spôsobom distribúcie z jedného miesta na Slovensku.

Spoločnosť je od roku 2016 držiteľom osvedčenia o dodržiavaní požiadaviek Správnej veľkodistribučnej praxe a je v zhode so systémom manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015.

Konkurencie schopnosť si spoločnosť zabezpečuje neustálym rozširovaním sortimentu o ďalšie produkty na slovenskom a zahraničnom trhu.

Manažment spoločnosti Doropharm k.s.  sa zaviazal vytvoriť a udržiavať efektívny a účinný systém manažérstva kvality, ktorý je prínosom pre všetky zainteresované strany. Tento svoj záväzok vyjadruje v politike a cieľoch kvality.

Doropharm má viac ako 20 zamestnancov v oblasti nákupu, predaja, administrativy, skladu a zabezpečenia kvality.