Kariéra

Hľadáte zamestnanie v dynamickej modernej spoločnosti?

Staňte sa aj vy súčasťou nášho tímu.

business-962355_1920

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadeniu európskeho parlament a Rady (EU) 2016/679 z apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Doropharm k.s., Teslova 19, 82102 Bratislava, IČO: 43773711, uvedených v životopise, motivačnom liste a formulári na webovej stránke prevádzkovateľa www.doropharm.sk v rámci počítačovej siete internet. Osobne údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely IT servisu vyššie uvedenej webovej stránky. Pri spracovaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k prenosu k osobných údajov mimo krajín EÚ. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 2 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zasielať na emailovú adresu office@doropharm.sk, alebo na adresu sídla spoločnosti.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadeniu európskeho parlament a Rady (EU) 2016/679 z apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Doropharm k.s., Teslova 19, 82102 Bratislava, IČO: 43773711, uvedených vo formulári na webovej stránke prevádzkovateľa www.doropharm.sk v rámci počítačovej siete internet. Osobne údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely IT servisu vyššie uvedenej webovej stránky. Pri spracovaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k prenosu k osobných údajov mimo krajín EÚ. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 2 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zasielať na emailovú adresu office@doropharm.sk, alebo na adresu sídla spoločnosti.