Sortiment

Spoločnosť Doropharm prináša možnosť lekárnikom vyberať si zo širokého sortimentu produktov s cieľom nadštandardne uspokojiť svojich zákazníkov.

Odbornosť

Doropharm zakladá svoje podnikateľské pôsobenie na odbornosti, serióznom a partnerskom prístupe ku svojim klientom, dodávateľom a obchodným partnerom.

Kvalita

Sústavné zvyšovanie kvality služieb, sme aj do budúcnosti zabezpečili získaním osvedčenia o dodržiavaní správnej veľkodistribučnej praxe a zhody s požiadavkami systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015. Stabilitu a kvalitu služieb pociťujú nie len naši odberatelia ale aj naši pracovníci z každodennej vykonanej práce.

Doropharm je distribučná spoločnosť špecializujúca sa na zásobovanie zdravotníckych zariadení a lekární:

Liekmi viazanými na lekársky predpis
Voľnopredajnými liekmi
Zdravotníckymi pomôckami
Dietetickými potravinami
Doplnkovým sortimentom